EN
Expertmeeting Storytelling & Engagement

Expertmeeting Storytelling & Engagement workshop

Storytelling - of gewoon in het Nederlands: vertellen - wordt steeds meer ontdekt als een goed middel om sociale processen in gang te zetten. Omdat storytelling zowel over de verteller als over de luisteraar gaat en deze met elkaar in contact brengt, werken storytelling projecten verbindend. Storytelling heeft de unieke kracht om mensen niet alleen op een logisch maar ook op een emotioneel niveau te betrekken, het helpt ons om anders over verschillende onderwerpen na te denken, dwingt ons om buiten ingesleten gedachtenpatronen te denken en opent nieuwe horizonten van verbeelding.  En juist deze eigenschappen zijn noodzakelijk om te werken aan een menselijke en vreedzame samenleving.

In veel sectoren wordt storytelling inmiddels toegepast. Het bewijst zijn waarde bij bijvoorbeeld projecten met ouderen, die door storytelling geholpen worden om vat te houden op hun verleden en deze geschiedenis over te dragen, of met migranten die storytelling inzetten om hun identiteit te versterken. Ook in het bedrijfsleven heeft men het maken van verhalen ontdekt, bijvoorbeeld als methodiek om reorganisaties te begeleiden, veranderingsprocessen in te zetten of leiderschap te ontwikkelen.

Maar wat is storytelling precies en hoe kan het gebruikt worden? Daarover verschillen de meningen nogal eens, hoewel er steeds meer consensus is over het feit dat storytelling in veel gevallen een krachtig middel kan zijn. In Groot Brittannië zijn ze daar al veel verder in en wordt storytelling vaak ingezet in bijvoorbeeld het werken in disfunctionele gezinnen, met gehandicapten, verslaafden, probleem jongeren en ouderen die geïsoleerd dreigen te raken.  Hiermee worden goede resultaten geboekt en steeds meer opdrachtgevers, waaronder ook de NHS, beschouwen storytelling als een logisch middel om bepaalde problemen op te lossen en situaties te verbeteren. Ze gebruiken het in het trainen van hun personeel om beter om te gaan met cliënten en het patiënten te helpen om beter met hun ziekte om te gaan.

Samen met het Village Storytelling Centre uit Glasgow, een ervaren partner die al 15 jaar actief is op het gebied van toegepast storytelling, willen we begin november een symposium organiseren waarin we de mogelijkheden van de inzet van toegepast storytelling in Nederland verkennen. Hoe kunnen we mensen betrekken en verbinden door middel van het vertellen van verhalen en hoe kunnen we ze benutten binnen veranderingsprocessen? Door middel van presentaties en oefeningen geven we meer inzicht in de kwaliteiten die storytelling heeft en de verbindende kracht die het heeft.


Met storytellers en opdrachtgevers willen we praten over het nut (en de onmogelijkheden) van het gebruik van storytelling in sociale en maatschappelijke processen. Studenten en andere jonge professionals willen we bekend maken met de kracht van storytelling.

Sprekers:

 • Emma Collins: executive director The Village Storytelling Centre
 • Katrice Horsley: verteller en onderzoeker op het gebied van neuro wetenschap en het narratief
 • Karla Nijnens: Teammanager Herstelbureau en Respijthuis Amerbos HVO Querido
 • Annette Benedictus, verhalen zaaien: over storytelling in het primair onderwijs: 

  'Amsterdam, onze stad' is een project waarbij leerkracht Annette Benedictus en verhalenverteller Rik Vuur samenwerken. Amsterdam heeft net als iedere stad of dorp een rijke geschiedenis. Die zie je zelden terug in het onderwijs. Dat is gek, want juist de plek waar je woont spreekt tot de verbeelding. Met het project 'Amsterdam onze stad' verweven we geschiedenis en cultuur van onze stad in het onderwijs. Verhalen vormen daarin de verbindende schakel. Het vertellen heeft vanuit een eerder project waarin ouders, grootouders en vooral kinderen verhalen vertelden een plek gekregen in onze school. We merkten toen dat kinderen zich in elkaars verhalen herkenden en er meer verbinding ontstond tussen de kinderen omdat ze naar elkaars verhalen luisterden en deze weer doorvertelden. 
  Nu willen we graag dat de kinderen zich ook verbinden met de plek waar ze leven.

  In de expertmeeting vertellen Rik en Annette hoe zij het project vorm geven, daaraan voorafgaand geven ze om 11 uur  op de school (basisschool Het Wespennest in Amsterdam Noord, Breedveld 6) een presentatie

 • Bekijk hier de trailer die bij de expertmeeting hoort! 

Informatie

 • Aanvang: 3 november om 14:00
 • Duur: 150 minuten
 • Prijs: € 10
 • Taal: Engels

Locatie

Verteld door

Meer